Wyniki od 1 do 12 z 35

Kalendarz | Madrid

Ad Reinhardt: „Sztuka jest sztuką-jako-sztuka i wszystko inne jest wszystkim innym”

15 października 2021 - 16 stycznia 2022

Wystawa podzielona jest na dwie części bazujące na zdaniu, które daje jej tytuł, a którego Ad Reinhardt użył do określenia natury sztuki. Pierwsza część („Sztuka jest sztuką-jako-sztuka...”) skupia się na jego wyjątkowo osobliwej twórczości plastycznej, w której ostatecznie odciął się od wszelkich wpływów zewnętrznych. ...

Wyświetlono

Wyniki od 1 do 12 z 35