Travel Safe

Porady, jak bezpiecznie podróżować Najnowsze wiadomości
Wiza i paszport

Wiza i paszport. O czym musisz pamiętać?

none

Chcesz się dowiedzieć, czy potrzebujesz wizy, aby móc uzyskać dostęp na teren Hiszpanii w zależności od Twojego kraju pochodzenia, a także jakie rodzaje wiz istnieją zależnie od czasu pobytu oraz sposobu ich pozyskania? Tutaj znajdziesz odpowiedź na wszystkie te pytania.

 • Kiedy są one niezbędne i wymogi dotyczące dostępu na teren kraju

  Zawsze wymagane jest okazanie paszportu, z wyjątkiem obywateli Unii Europejskiej, Szwajcarii i krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W tych przypadkach wystarczające jest posiadanie dokumentu tożsamości (z wyjątkiem osób niepełnoletnich, które muszą mieć przy sobie upoważnienie podpisane przez rodziców).

  Wiza będzie zasadniczo obowiązkowa dla pozostałych turystów, z wyjątkiem sytuacji, gdy umowa międzynarodowa podpisana z Hiszpanią lub strefą Schengen stanowi inaczej lub gdy turysta ma zezwolenie na pobyt lub wizę długoterminową wydaną przez inne państwo strefy Schengen (zobacz oficjalną stronę internetową). Ponadto, władze mogą zażądać określenia i poświadczenie odpowiednią dokumentacją powodu podróży, jak np. rezerwacja zorganizowanej wycieczki, dowód istnienia zakwaterowania lub zaproszenie.

  We wszystkich przypadkach turysta musi być w stanie udowodnić dysponowanie dostatecznymi środkami finansowymi na pokrycie kosztów utrzymania w Hiszpanii i powrót do swojego kraju. Cala dokumentacja musi być ważna, mieć okres ważności wynoszący co najmniej trzy miesiące i być wydana w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

  Maksymalna długość pobytu turystycznego w Hiszpanii wynosi trzy miesiące.

  Więcej informacji i odstępstw można uzyskać na stronie hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Unii Europejskiej i Współpracy.

  Ponieważ warunki te mogą ulec zmianie, w celu weryfikacji wymienionych wymagań zalecamy, aby przed rozpoczęciem podróży skontaktować się z Konsulatem lub Ambasadą Hiszpanii.

 • Rodzaje wiz i gdzie je uzyskać

  Wizy krótkoterminowe: są to ogólne wizy dla turystów, zezwalające na pobyt i poruszanie się po terenie Hiszpanii przez 90 dni. Są one wydawane przez ambasady lub konsulaty hiszpańskie w kraju pochodzenia obywatela. Są również ważne te wizy, które zostały wydane przez dowolny kraj członkowski Strefy Schengen.

  Wizy długoterminowe: są one wymagane od każdego cudzoziemca, który chce przebywać w Hiszpanii przez ponad 90 dni, przy czym maksymalny okres pobytu wynosi 180 dni, z wyjątkiem obywateli Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii.

  Istnieje również tranzytowa wiza lotniskowa, wymagana w przypadku niektórych krajów trzecich.

  Więcej informacji dla obcokrajowców na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych